What is a Senior Living & Rehabilitation Center ?

การดูแลและฟื้นฟูระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและผู้สูงอายุ

เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมให้บริการดูแลและฟื้นฟูอย่างครบวงจร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ บริการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมงานสหวิชาชีพผู้มากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

Key Benefit at SENRISE

เซ็นไรส์ เรามุ่งมั่นและเชี่ยวชาญในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน เรามุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจรโดยทีมงานสหวิชาชีพผู้มากประสบการณืในบรรยากาศร่มรื่น อบอุ่น เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขในทุกๆวันของช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูคนที่คุณรัก

การพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานการดูแลที่มีคุณภาพ

ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

กิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วย

Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

จัดแผนการดูแลที่เหมาะสมต่อผู้ป่วย

Highlights of SENRISE

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

โปรแกรมกายภาพบำบัดที่เข้มข้น

กิจกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

บันทึกการดูแลรายบุคคล

Universal-design สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก   

บรรยากาศอบอุ่นเสมือนบ้าน

LOCATION

164/2 หมู่ 6 ซอยเทศบาล14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

REGISTER

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าเยี่ยมชม เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Phone number
Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

164/2 หมู่6 ซอยเทศบาล14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทสไทย

Email: senrisesenior@gmail.com

(+66) 61-838-2800
(+66) 61-815-7939