Patient Care

เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมให้บริการดูแลและฟื้นฟูอย่างครบวงจร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ บริการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมงานสหวิชาชีพผู้มากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

Rehabilitation

เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมให้บริการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยกายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด, ธาราบำบัด, และ ธรรมชาติบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดม นักกิจกรรมบำบัด, และทีมงานสหวิชาชีพผู้มากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

 • กายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • ธาราบำบัด
 • ธรรมชาติบำบัด
 • การบำบัดและฟื้นฟูตามความต้องการของผู้ป่วย เช่น การฝึกการกลืน ฝึกการพูด เป็นต้น

Care & Services

เราพร้อมให้บริการการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุอย่างครบวงจรอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย-พยาบาลและสหวิชาชีพผู้มากประสบการณ์

การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ติดตามอาการ

บริการการพยาบาล

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์

การดูแลและบริการ

 • การดูแลโดยทีมพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 • แพทย์ติดตามอาการ
 • บริการหัตถการทางการพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และรับ-ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดหมาย โดยรถพยาบาล
 • บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริการซักรีด และทำความสะอาดห้องพัก
 • บริการอื่นๆตามความต้องการของผู้ป่วย

Food Services

เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีบริการอาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เพื่อผู้ป่วยแย่างถูกหลักโภชนาการ โดยเรามีบริการทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ เช่น อาหารฝรั่ง อาหารเอเชีย อาหารมังสวิรัติ เป็นต้น

Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

164/2 หมู่6 ซอยเทศบาล14 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 ประเทสไทย

Email: senrisesenior@gmail.com

(+66) 61-838-2800
(+66) 61-815-7939