3 เทคนิคฟื้นฟูกายใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

3 เทคนิคฟื้นฟูกายใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ ภาวะที่เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลาย โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ-แตก-ตัน ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งเป็นการนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนและสารอาหาร และสูญเสียการทำหน้าที่ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  เพราะฉะนั้น การพักฟื้นฟูร่างกายและจิตใจหลังการเกิดอาหารโรคหลอดเลือดสมองมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ การกระตุ้นกายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

164/2 Moo 6 Soi Thetsabal 14, Bangsaray, Sattahip, Chonburi, Thailand 20250

Email: senrisesenior@gmail.com

(+66) 61-838-2800
(+66) 61-815-7939