ปกป้องผู้สูงอายุจากการเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ปกป้องผู้สูงอายุจากการเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป เพราะสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น กรมการแพทย์จึงออกแนวทางการดูแลและป้องกันผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเน้นการรักษาระยะ การจัดผู้ดูแลหลัก และไม่ออกหรือหลีกเลี่ยงนอกบ้าน 

 

สังเกตอย่างไรว่าผู้สูงอายุติดเชื้อ

กรณีที่ผู้สูงอายุติดเชื้อ อาการอาจไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมา เช่น อาจไม่มีไข้ หรืออาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาการ หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่อาการจะรุนแรงมากกว่าในวัยอื่นๆ

จะป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อายุได้อย่างไร

กรณีที่เป็นญาติที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลักและคนรู้จัก

– ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อต้องแยกตัวออกจากผู้อื่นและไม่เข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้สูงอายุอย่างเด็ดขาด โดยให้สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน
– ห้ามผู้ที่มีไข้ตัวร้อน หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด
– งด/ลด การมาเยี่ยมจากคนนอกบ้านให้น้อยที่สุด
– ในขณะเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ลดการเข้าใกล้หรือสัมผัส รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุและตัวผู้สูงอายุ

– จัดให้มีผู้ดูแลหลักคนเดียว โดยเลือกคนที่สามารถอยู่บ้านได้มากและจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านน้อยที่สุด
– ระหว่างที่มีการระบาด ทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด
– ทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็ก
– หากต้องออกนอกบ้าน ควรเลือกเวลาที่ไม่เจอความแออัด สวมหน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง
– อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันทีที่กลับถึงบ้าน
– หากผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์ ในกรณีอาการคงที่หรือยังปกติ ให้เลื่อนนัดหรือรับยาใกล้บ้านแทน แต่ในกรณีที่อาการแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อนัดหมายตรวจในช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด
– หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
– ผ้สูงอายุควรแยกห้องพักและขอใช้ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด

ดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ไม่ให้เกิดการถดถอยของร่างกายและสมอง
โดยยึดหลัก 5 อ. ได้แก่
อาหาร – รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปรุงสุกใหม่ๆ
ออกกำลังกาย – ด้วยท่าทางง่ายๆ เช่น การเดิน หรือแกว่งแขนอย่างสม่ำเสมอ
อารมณ์ – หยุดรับข่าวสารมากเกินไป เพื่อป้องกันภาวะวิตกกังวล
เอนกายพักผ่อน – การนอนสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ควรให้นอน 7 – 9 ชั่วโมง/วัน
ออกห่างสังคมนอกบ้าน – ระหว่างการระบาด ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : Thai PBS (https://news.thaipbs.or.th/content/290758)

Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

164/2 Moo 6 Soi Thetsabal 14, Bangsaray, Sattahip, Chonburi, Thailand 20250

Email: senrisesenior@gmail.com

(+66) 61-838-2800
(+66) 61-815-7939