โรคสมองเสื่อมใครๆก็เป็นได้

โรคสมองเสื่อม-ใครๆก็เป็นได้

คนอายุน้อยก็เสี่ยงสมองเสื่อมได้ หากติดเชื้อในสมอง ขาดสารอาหาร  เมตาโบลิกแปรปรวน สมองบอบช้ำ เนื้องอกในสมอง หรือสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง

สมองเสื่อมต่างกับอัลไซเมอร์อย่างไร

ภาวะสมองเสื่อมเป็นความผิดปกติของสมอง ส่วนอัลไซเมอร์เป็นชนิดของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเรียกว่าภาวะสมองเสมื่อมชนิดอัลไซเมอร์  ในประเทศไทยมักพบภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 11.4% ) และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า (45.6%) เมื่ออายุ 80 ปีขึ้นไป 

ภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองส่งผลให้สารสื่อประสาทที่ช่วยในการจดจำสิ่งต่าง ๆ มีปริมาณลดน้อยลง  จุดที่เกิดความเสื่อมของสมองคือ
ส่วนฮิปโปแคมปัส ที่ทำหน้าที่จดจำข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลย ผู้ป่วยจำนวนมากจึงมักจะมีอาการความจำสั้นกว่าคนปกติ โดยบางรายเริ่มต้นด้วยการพูดหรือถามอะไรซ้ำ ๆ  บางรายอาจแสดงออกด้วยอารมณ์ที่แปรปรวน หรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติทั้งทางอาชีพการงาน การเข้าสังคม เมื่อมีอาการมากขึ้นจะรุนแรงจนไม่สามารถช่วยตัวเองได้

ปัจจัยในการเกิดภาวะสมองเสื่อม

แม้ปัจจัยเรื่องอายุจะนับเป็นตัวแปรสำคัญของการเกิดภาวะสมองเสื่อม แต่ในคนอายุน้อยอาจเกิดภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกัน โดยอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในสมอง ขาดสารอาหาร  ความแปรปวนของเมตาโบลิกในร่างกาย (ทำงานผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดจากการหลั่งสารมากไป หรือน้อยไป ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ)สมองได้รับการกระทบกระเทือน เนื้องอกในสมอง หรือสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ การใช้ชีวิตและพฤติกรรมบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น การมีกิจกรรมทางกายน้อย ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่ตารางเมตรขึ้นไป) เห็นว่าโรคสมองเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย

อย่างไรก็ตาม ภาวะสมองเสื่อมถ้าเป็นแล้วก็ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ยาที่ใช้ในในปัจจุบันทำได้เพียงชะลอความเสื่อมของสมองให้ช้าลงเท่านั้น ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อมจึงสำคัญกว่าการที่เป็นแล้วและค่อยรักษา จากการวิจัยพบว่า มีวิธีที่ง่ายสามารถเพิ่มการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพด้วยการ ออกกำลังกาย จะทำให้สามารชะลอภาวะสมองเสื่อม

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: The Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 
Senrise Senior Living & Rehabilitation Center Pattaya-Bangsaray เซ็นไรส์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัทยา-บางเสร่

164/2 Moo 6 Soi Thetsabal 14, Bangsaray, Sattahip, Chonburi, Thailand 20250

Email: senrisesenior@gmail.com

(+66) 61-838-2800
(+66) 61-815-7939